Technology sandbox logo

Technology Sandbox

Bezpieczne środowisko testowania innowacyjnych rozwiązań dla instytucji publicznych.

Zapraszamy pracowników NCBR do zapoznania się z załącznikami do programu e-Pionier

Naszym celem jest wprowadzenie możliwości bezpiecznego testowania nowych rozwiązań technologicznych oraz modeli biznesowych w środowisku tzw. „piaskownicy” dla szeregu instytucji publicznych

„Regulatory sandbox”, czyli „piaskownica regulacyjna” jest terminem określającym środowisko testowe konkretnej instytucji, umożliwiającym praktycznie nieskrępowane testy nowych rozwiązań technologicznych.
Pierwsze piaskownice pojawiły się w Singapurze, Hong Kongu i Tajwanie, a pierwszą implementacją w Europie zajęła się brytyjska Financial Conduct Authority (FCA), dając możliwość rozwoju i testowania dla firm działającym w segmencie technologii finansowych. Na technologiach finansowych skupia się również polska Komisja Nadzoru Finansowego, która pod koniec 2018 roku wybrała operatorów do obsługi własnej „piaskownicy regulacyjnej”.

W Technology Sandbox pragniemy zwiększyć listę podmiotów publicznych posiadających dostęp do „piaskownic” oraz rozszerzyć portfolio branż, w jakich piaskownice mogą działać. Skupiamy się m. in. na rozwiązaniach z zakresu Big Data, IoT, Smart Grid, Blockchain, Machine Learning/AI, Chatbots, Robotic Process Automation (RPA), 5G oraz Inteligentnego i autonomicznego transportu.

Proces w kilku etapach

  1. W pierwszym kroku zbieramy zgłoszenia od instytucji publicznych na rozwiązanie problemu związanego z brakiem możliwości testowania nowych rozwiązań i modeli biznesowych. Zgłoszenie ma formę listu intencyjnego.
  2. Następnie uszczegóławiamy z instytucją jej potrzeby, starając się skonkretyzować problem. Powstaje przy tym dokument zawierający specyfikację problemu do rozwiązania.
  3. Do każdego z zakwalifikowanych problemów dopasowujemy zespół interdyscyplinarny, odpowiedzialny za odbiór specyfikacji i rozwiązanie problemu. Przyjmujemy, że rozwiązany problem (przetestowane w „piaskownicy” rozwiązanie) będzie miało formę produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP).
  4. Na końcu procesu odbieramy MVP od Zespołu Interdyscyplinarnego i przekazujemy je do instytucji publicznej.

Dla instytucji centralnych

Wspieramy ministerstwa, spółki Skarbu Państwa oraz inne instytucje świadczące usługi publiczne. Pomagamy w testowaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego, big data, internet of things i innych.

Sprawdź z kim współpracujemy oraz w jaki sposób zgłosić instytucję publiczną do programu.

Zobacz więcej

Dla samorządów

Współpracujemy z samorządami, badając ich potrzeby dotyczące testowania m.in. technologii inteligentnego transportu czy inteligentnych sieci energetycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z listą samorządów oraz możliwościami aplikacji do programu.

Zobacz więcej

Technology sandbox logo